Khasnada Gargaarka ee Seattle

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Codsiga Sanduuqa Gargaarka Seattle wuxuu xidhmay Isniinta, Noofambar 15, 2021.

Dhammaan ogeysiisyada "oggolaanshaha" iyo "diidmada" waxaa loo diray codsadayaasha Diisambar 15, 2021 saacadu markay tahay 12 galabnimo.