English
አማርኛ
繁體中文
한국어
Soomaali
Español
Tiếng Việt

Yaa heli kara tallaalka?

Gobolka Washington, dhammaan dadka jira 12 sano iyo wixii ka weyn waxay xaq u leeyihiin tallaalka COVID-19.

FADLAN OGOW: Tallaalka Pfizer waxaa loo oggol yahay carruurta da'doodu tahay 12 illaa 17 jir.

Goobood ee Magaalada Seattle, carruurta waa inuu la socdaa waalid ama ilaaliye sharci markay helaan tallaalkooda.

Xagee laga talaali karaa?

Dowlada Seattle waxay shaqo ka haysaa goobahan oo talaal ah. Ma ubaahnid ballan si aad isku tallaasho.

SoDo Drive-thru Vaccination and Testing Site (Goobaha la isku tallaalo adigoon baabuurka kadagin.)
3820 6th Ave S, Seattle 98108, furan 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo Isniinta ilaa Sabtida. (Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer)

Ogow Intaadan Tegin (Know Before You Go)

Si loo hubiyo in booqashadaadu ay tahay mid aan xasilooneyn oo ammaan ah intii suurtagal ah, fadlan dib u eeg macluumaadka "Ogow Intaadan Tegin" kahor booqashadaada si aad u hesho faahfaahin ku saabsan waxa la keenayo, halka la tagayo iyo waxa laga filayo.

Ma Ubaahnid Ballan Si Aad Isku Tallaasho

Qof kasta oo ku nool, ka shaqeeya, ama dhigta iskuul ku yaal King County ayaa hadda lagu tallaali karaa ballan la'aan. Eeg korka saacadaha hawlgalka goobta.

Haddii aad doorbideyso inaad ballan dhigato, waad isticmaali kartaa foomkan khadka tooska ah. (Foomka onlaynka ah wuxuu ku qoran yahay Ingiriis.)

Deggeneyaashu waxay sidoo kale ballan uga dhigan karaan ballamo taleefan goob kasta oo ka mid ah iyagoo ka wacaya Somali Health Board (253) 317-3251 inta udhaxeysa Isniinta ilaa Khamiista, 9:00 am ilaa 5:00 pm.

Balamaha daawada Labaad Waa La Heli Karaa

Kuwa horeyba uga qaatay qaadashada koowaad talaal bixiye kasta waxay kaheli karaan qiyaasta labaad balan la'aan. Tallaallada laba-tallaalka ah ee hadda la heli karo, Magaalada Seattle waxay hadda maamushaa Pfizer iyo Moderna.

Waxaad u adeegsan kartaa xiriiriyehan si aad ugu ballansatid ballantaada labaad ee ah. (Foomka onlaynka ah wuxuu ku qoran yahay Ingiriis.)

Haddii aad u baahan tahay caawimaad xagga taleefanka ah, waxaad wici kartaa Somali Health Board (253) 317-3251 inta udhaxeysa Isniinta ilaa Khamiista, 9:00 am ilaa 5:00 pm.

Xarumaha Talaallka Ardayda ee Dugsiyada iyo Xaafadaha Seattle

Macluumaad dheeraad ah halkan.

Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan tallaalka COVID-19

  • Muhaajiriinta aan sharciyeysnayn waxaa lagu tallaali karaa iyada oo aan lahayn kaar aqoonsi meel kasta oo ka mid ah goobaha tallaalka ee Magaalada Seattle. Macluumaadkaaga caafimaad waa mid gaar ah mana la wadaagi doonaan bixiyeyaasha tallaalka hay'adaha fulinta socdaalka ee federaalka.
  • Tallaalka COVID waxaa dabooli doona Medicare, Medicaid iyo inta badan caymiska gaarka loo leeyahay, kharashka tallaalkana waxaa lagu dabooli doonaa dadka aan caymiska ku jirin.
  • Baaritaanka iyo daaweynta korona fayraska (oo ay ku jiraan tallaalka) laguuguma xisaabi doono imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ayaa ka bixisay ogeysiis gaar ah oo arrintan ku saabsan. Dadka soogalootiga dhamaantood kuma qasbana inay maraan imtixaanka green card-ka looguu diidayo dadka qaata cayrta. Si aad wax badan uga barato, akhri The New Public Charge Rule: What You Need to Know.
  • Ma jiro wax fayras ah oo ku jira tallaalka COVID, markaa kama qaadi kartid infekshinka COVID-19 tallaalka.
  • Maaddada muhiimka ah ee labada tallaal ee Pfizer iyo Moderna waa mRNA, taas oo u sheegaysa unugyadaada sida borotiin looga sameeyo coronavirus, taasoo u oggolaanaysa inay aqoonsato COVID-19 oo kaa ilaaliso infekshinka. Tallaalada sidoo kale waxay ka kooban yihiin dufan, cusbada, iyo sonkorta.
  • Maaddada muhiimka ah ee tallaalka Johnson & Johnson waa adenovirus 26, oo ah fayras aan waxyeello lahayn oo loo isticmaalo in lagu geeyo borotiinka kor u kaca ee korka coronavirus ku leh unugyadayada. Unugyada ayaa markaa aqoonsan kara COVID-19 waxayna kaa difaaci karaan infekshinka. Tallaalka Johnson & Johnson sidoo kale wuxuu ka kooban yahay liin dhanaanta iyo ethanol.
  • Tallaallada Pfizer iyo Moderna COVID-19 waxay u baahan yihiin laba qiyaasood, hal tallaal si ay u bilaabaan ilaalinta dhismaha iyo tallaalka labaad oo ah in la kordhiyo lana dhammaystiro ilaalinta. Markaad hesho tallaalka kuugu horreeya, takhtarkaaga tallaalka ayaa ku siin doon.
  • Tallaalka Johnson & Johnson wuxuu u baahan yahay keliya hal qiyaas.
  • Tallaalku wuxuu gacan ka geysan karaa ilaalinta odayaashayada. Sidoo kale, sida ugu dhakhsaha badan ee aan dhammaanteen u tallaalno, sida ugu dhakhsaha badan ayaan ugu laaban karnaa nolosheena qof ahaan.

Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, booqo boggan Caafimaadka Dadweynaha - Seattle & King County.