Pagpapalawak ng Light Rail ng Sound Transit

Bumubuo ng Mga Konektadong Komunidad

Nagtatayo ang Sound Transit ng 13 na bagong estasyon ng light rail (tren) na magseserbisyo sa West Seattle sa 2030 at Ballard sa 2035.
Several people standing and one in a wheelchair waiting for light rail

Ang mga bagong linya ng light rail at dadaanang tunnel sa ilalim ng Downtown, South Lake Union at Seattle Center/Uptown ay ang pinakamalalaking pamumuhunan sa pampublikong transportasyon sa kasaysayan ng ating lungsod.