Các Dự Án ở Đông Nam Seattle

አማርኛاَلْعَرَبِيَّةُ • 繁体字 • 한국어 • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English • af-Soomaali

Cập nhật: Ngày 25 tháng 7 năm 2022

Tổng quan

Chúng tôi đang nỗ lực để cải thiện độ an toàn và dịch vụ giao thông công cộng, đồng thời giúp việc đi bộ, đạp xe, và đi phương tiện giao thông công cộng trở nên dễ dàng hơn trên khắp Đông Nam Seattle, bao gồm cả Beacon Hill và Rainier Valley.

Các dự án đang trong quá trình xây dựng, gần đến giai đoạn thiết kế cuối cùng, hoặc mới bắt đầu. Bất kể các dự án đang ở giai đoạn nào, chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến ​​của quý vị.

Đông Nam Seattle nói chung:

Quỹ Đường Phố Khu Dân Cư (Neighborhood Street Fund)

Beacon Hill:

Rainier Valley:

Các Dự Án Do Cơ Quan Đối Tác Chỉ Đạo

Để tìm hiểu thêm về các dự án đang diễn ra trên toàn thành phố, hãy xem bảng điều khiển Dự Án Vốn của chúng tôi.

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.