Ruta ng Bisikleta sa Beacon Hill

繁体字 • Español • Tagalog • Tiếng việt • English • አማርኛ

Na-update: Enero 9, 2023

Ano na ang Nangyayari sa Ngayon? 

Narito Kaming Maagang Nagpapaplano ng Timeline Graphic

Salamat sa lahat ng sumali sa amin sa isa sa aming mga pop-up na kaganapan sa komunidad at lumahok sa aming online na survey para sa Beacon Hill Bike Route Project! Aming pinahahalagahan ang oras na inyong ginugol para lumahok at ibigay ang inyong feedback. Nagpapatuloy kami sa mga pag-uusap ng stakeholder ngayong buwan. Lahat ng feedback at mga mungkahi ng proyekto ay gagamitin para sa mga karagdagan na pagpapabuti sa kaligtasan na nakolekta namin sa yugtong pag-aabot na ito upang ipaalam ang susunod na yugto ng disenyo.

Ang buod ng outreach at dokumento ng Q&A na mula sa early design outreach ay ipo-post dito na may kasamang email ng anunsyo sa susunod na buwan.

Mga Susunod na Hakbang

 • Binubuo namin ang proyekto nang kada yugto, mula sa Dr. Rizal Bridge hanggang sa interseksyon ng Beacon Ave S at 39th Ave S.
  • Ang Hilagang Bahagi ay magmumula sa Dr. Jose Rizal Bridge hanggang S. Spokane St.
  • Ang Gitnang Bahagi ay sa pagitan ng S Spokane St at S Myrtle St.
  • Ang Timog na Bahagi ang magbubuo ng ruta hanggang 39th Ave S.
 • Kami ay kasalukuyan na nakatutok sa disenyo para sa Hilagang Yugto hanggang 2023, na may konstruksyon sa 2024.
 • Nagtatrabaho kami upang makakuha ng pagpopondo para sa disenyo at pagbubuo ng mga Gitna at Timog na Yugto.
 • Tinitignan din namin ang mga potensyal na mas malapit na mga pagpapabuti sa kaligtasan sa koridor, tulad ng pagpapatahimik sa trapiko at pagpapanatili sa mga daanang pambisikleta.

Tayo ay magtulungan upang lumikha ng isang ligtas at maginhawang rutang pangbisikleta sa timog-silangang Seattle na nag-uugnay sa mga tao sa mga negosyo at mga destinasyon sa komunidad sa Beacon Hill. Nais namin na ang disenyo ay gumana hindi lamang para sa mga taong mahilig magbisikleta, kung hindi pati na rin sa lahat ng naninirahan at nagtatrabaho sa lugar na ito.

Narito kung paano ninyo kami maaabot at mananatiling nakakaalam:

Paglalarawan ng Proyekto

Binubuo namin ang proyekto nang kada yugto, mula sa Dr. Rizal Bridge hanggang sa interseksyon ng Beacon Ave S at 39th Ave S.

 • Ang Hilagang Bahagi ay magmumula sa Dr. Jose Rizal Bridge hanggang S. Spokane St.
 • Ang Gitnang Bahagi ay sa pagitan ng S Spokane St at S Myrtle St.
 • Ang Timog na Bahagi ang magbubuo ng ruta hanggang 39th Ave S.

  Ang Mapa ng Proyekto ng Lahat ng mga Yugto ng Ruta ng Bisikleta ng Beacon Hill

Pangkalahatang-pananaw ng Proyekto

Noong 2019, nakipagtulungan ang SDOT sa Department of Neighborhoods (DON) upang magsagawa ng pakikipag-ugnayan sa paligid ng Lungsod upang malaman ang tungkol sa mga priyoridad ng komunidad sa pagkakaroon ng mga lugar para sa pagbibisikleta sa kanilang komunidad. Ang pagsusumikap sa pakikipag-ugnayan na ito ay nagbigay ng paraan upang makinig sa mga miyembro ng komunidad, maunawaan kung paano napagtanto ang plano sa pagpapatupad, at mangolekta ng mga ideya kung paano namin mapapabuti ang plano. Nalaman din namin kung paano magiging mas tumutugon ang trabaho sa hinaharap sa mga pangangailangan ng komunidad. Malinaw naming narinig na mahalagang magkaroon ng mas maraming ruta sa Timog-Silangang Seattle para ikonekta ang mga tao sa kapitbahayan at sa lugar ng mga trabaho, partikular sa Beacon Hill. Ang Proyekto ng Ruta ng Bisikleta sa Beacon Hill ay nilikha bilang tugon sa aming narinig. Ang layunin ng proyektong ito ay lumikha ng isang ligtas at komportableng ruta ng bisikleta na nag-uugnay sa mga tao sa mga negosyo at mga destinasyon ng komunidad sa Beacon Hill. Ang proyekto ng bisikleta na ito ay patuloy na bumubuo ng network ng bisikleta na kumukonekta sa mga bagong daanang pambisikleta sa S Columbian Way, S Myrtle St, at sa Cheif Sealth Trail. Nagpaplano kami ng ruta ng bisikleta sa Beacon Hill dahil natukoy namin ang lugar bilang isang mataas na priyoridad na koridor para matugunan ang mga sumusunod na pangangailangan sa transportasyon at komunidad:

 • Ang proyekto na ito ay mag-aambag sa layunin ng Vision Zero ng Lungsod na wakasan ang mga pagkamatay sa trapiko at malubhang pinsala.
 • Magbigay ng mas magandang koneksyon pang-bisikleta sa hilaga/timog ng timog-silangang Seattle.
 • Pagbutihin ang kaligtasan sa mga naglalakad at nagbibisikleta at mga koneksyon sa transit.

Bagama't sa kasalukuyan, may iba pang mga ruta ng bisikleta sa malapit, ang ibang mga rutang ito ay hindi kumokonekta sa kaparehong mahahalagang destinasyon ng komunidad.

Iskedyul ng Proyekto

Mga Detalye ng Proyekto

Hilagang Bahagi

Ang Hilagang Yugto ay umaabot mula Dr. Jose Rizal Bridge haggang S Spokane St at nag-uugnay sa kapitbahayan ng Hilagang Beacon Hill.

Mga Cross Section para sa Maagang Disenyo ng mga Konsepto

One-Way na Protektadong Daanang Pambisikleta sa 15th Ave S
 • May mapaparadahan sa kanlurang bahagi ng Golf Dr S
 • Ang mga Ruta ng Metrong 36 at 60 na nakabahaging hintuan ng bus na inilipat mula sa Golf Dr S na naging sa 14th Ave S
 • May mapaparadahan sa silangang bahagi sa pagitan ng S College St at S Bayview St
 • Bagong pila ng likuan ng bisikleta na mayroong Walang Likuan Habang Pula sa hilagang bahagi ng interseksyon ng Beacon Ave S at 15th Ave S
Two- Way na Protektadong Daanang Pambisikleta sa 15th Ave S
 • Senyales ng para sa bisikleta na mayroong Walang Likuan Habang Pula sa Golf Dr S and S Charles St
 • May mapaparadahan sa kanlurang bahagi ng Golf Dr S
 • Ang mga Ruta ng Metrong 36 at 60 na nakabahaging hintuan ng bus na inilipat mula sa Golf Dr S na naging sa 14th Ave S
 • May mapaparadahan sa parehong bahagi sa pagitan ng S College St at S Bayview St
 • Senyales ng para sa bisikleta na mayroong Walang Likuan Habang Pula sa S College St
 • Bagong pila ng likuan ng bisikleta na mayroong Walang Likuan Habang Pula sa hilagang bahagi ng interseksyon ng Beacon Ave S at 15th Ave S

Mga Cross Section ng One-Way at Two-Way na Protektadong Mga Daanang Pambisikleta sa 15th Ave S

One- Way na Protektadong Daanang Pambisikleta sa Beacon Ave S
 • May mga sona ng paradahan at sakayan sa magkabilang panig ng Beacon Ave S
  • maliban sa pagitan ng S Lander St at S McClellan St (Istasyon ng Beacon Hill Light Rail at hintuan ng Metro bus)
 • Mga bagong rampa sa kurbada na natukoy sa kahabaan ng corridor
 • Mga opsyon sa daanan ng bisikleta at hintuan ng bus sa Beacon Hill Light Rail Station/Metro bus stop para sa mga Ruta 36, 60, at 107
  • Nakaangat na daanan ng bisikleta na may In-lane na Hintuan ng Bus
  • Daanan ng bisikleta sa likod ng hintuan ng bus, sa harap ng mga kasalukuyang mga puno na pang kalye
 • Mga opsyon sa daanan ng bisikleta at hintuan ng bus sa kahabaan ng koridor:
  • Pabago-bago na hintuan ng bus
  • Nakaangat na daanan ng bisikleta na may In-lane na Hintuan ng Bus

Mga Cross Section ng Isang Daanan na Mga Protektadong Daanang Pambisikleta sa Beacon Ave S

Mga Tinutumbok na Interes ng Komunidad

Mag-click sa mapa na ito ng segment one project area point of interest upang magbukas ng bersyon na PDF.

Gitnang Bahagi

Matatagpuan ang Gitnang Bahagi sa Kahabaan ng Beacon Ave S mula S Spokane St hanggang S Myrtle St. Dumadaan ito sa Jefferson Park at kumukonekta sa gitnang median trail sa gitnang Beacon Hill.

Mga Tinutumbok na Interes ng Komunidad

Ang Mapa ng Proyekto ng Segment 2 ng Ruta ng Bisikleta ng Beacon Hill

Mga kasalukuyang kondisyon sa Beacon Ave S sa Jefferson Park

Kadalasan S Spokane St hanggang S Alaska St

Cross section ng Beacon Ave S sa Jefferson Park

Minumungkahing sa S Spokane St hanggang S Alaska St

Mga kasalukuyang kondisyon sa Bahagi 2 ng Beacon Ave S sa Jefferson Park

Tandaan: ang mga cross section ay hindi sa sukat.

Timog na Bahagi

Ang Timog na Bahagi ay nasa pagitan ng S Myrtle St at S 39th St sa Timog Beacon Hill. Ang lugar na ito ay mas natitirahan.

Mga Tinutumbok na Interes ng Komunidad

Ruta ng Bahagi 3 na mayroong mapa ng mga Destinasyon ng Komunidad

Mga myembro ng Komunidad na gumagamit ng Beacon Hill Center Median Path

Tipikal S Ferdinand St hanggang S 39th St

Bahagi 3 tipikal na cross section sa Beacon Ave S

Minumungkahi sa S Ferdinand St hanggang S 39th St

Minumungkahi na mas malawak na maramihang gamit na daanan sa Beacon Ave S

Tandaan: ang mga cross section ay hindi sa sukat.

Pakikilahok ng Komunidad

Mula noong tag-init ng 2020, nagsagawa kami ng maraming kaganapan sa pakikipag-ugnayan sa komunidad sa mga taong nakatira at naglalakbay sa Beacon Hill. Ang malawak na tugon tungkol sa mga kagustuhan na ruta at mga katangian ng disenyo ay nakatulong upang ipaalam ang hilagang bahagi ng ruta. Basahin ang aming Buod ng Pagpaplanong Pakikipag-ugnayan na report upang malaman ng higit pa ang tungkol sa proseso at tugon na natanggap para sa proyekto na ito.

Sa panahon ng pagpaplano, disenyo, at mga yugto ng pagtatayo ng aming proyekto, nagsasagawa kami ng inklusibong pakikipag-ugnayan sa komunidad at nagsusumikap na balansehin ang iba't ibang mga pangangailangan na ipinakita ng mga pampublikong komento na natatanggap namin sa bawat hakbang ng aming mga proseso ng pakikipag-ugnayan. Ang talahanayan sa ibaba ay nagbubuod sa aming paparating na mga aktibidad sa pakikipag-ugnayan.

 • Tag-lamig 2021/2022: distrito ng negosyo sa Hilagang Beacon Hill -pangangalap ng tugon tungkol sa pag-akseso at mga pangangailangan sa paradahan
 • Tag-init 2021: Kapitbahayanan at mga pampublikong pagpupulong - pangangalap ng tugon at mga ideya tungkol sa paggamit nitong abalang koridor
 • Nobyembre 2020: Online na drop-in session - ibahagi ang mga opsyon sa Gitna at Timog na Bahagi, sagutin ang mga tanong at mangalap ng tugon mula sa komunidad
 • Agosto 2020: Online na drop-in session - ipakilala ang proyekto, ibahagi ang mga opsyon sa ruta ng Hilagang Bahagi, sagutin ang mga tanong at mangalap ng tugon mula sa komunidad
 • Kasalukuyan: Pakikipag-ugnayan sa Negosyo - paguusap tungkol sa mga epekto ng proyekto, magbigay ng impormasyon sa proyekto at mga napapanahon na ulat at mangalap ng tugon
 • Kasalukuyan: Pakikipag-ugnayan ng Stakeholder - magbigay ng mga napapanahon na ulat sa proyekto at mangalap ng tugon sa komunidad
 • Kasalukuyan: mga napapanahong ulat sa E-mail -mga napapanahong ulat ng proyekto

Proseso ng Pag-priyoridad sa Network ng Bisikleta

Ang proyekto ng Ruta ng Bisikleta sa Beacon Hill ay binigyan ng priyoridad batay sa pampublikong puna at mga aksyon ng Konseho ng Lungsod sa nakalipas na ilang taon. Noong 2019, nagdaos ang SDOT at DON ng apat na pagpupulong ng komunidad sa buong lungsod upang malaman ang tungkol sa mga priyoridad ng mga tao para sa pagbuo ng network ng bike. Sa pakikipag-ugnayan na iyon, pati na rin ang pakikipag-isa sa Seattle Bicycle Advisory Board, mahigpit na inirerekomenda na bumuo ng koneksyon sa bisikleta hindi lamang sa 12th Ave S sa pagitan ng Capitol Hill at Beacon Hill, ngunit sa loob mismo ng Beacon Hill upang lumikha ng mas malawak koneksyon sa pagitan ng timog-silangan ng Seattle at downtown.  

Ang Beacon Hill ay partikular na kinilala sa panahon ng outreach na iyon bilang priyoridad ng mga tagapagtaguyod ng kaligtasan ng komunidad at transportasyon (tignan ang mga pahina 13-14 ng 2019 Bicycle Master Plan Implementation Plan para sa buod) Bilang karagdagan, sa panahon ng proseso ng badyet sa 2019, ang Konseho ng Lungsod ay naglaan ng pagpopondo upang unahin ang pagbuo ng koneksyon sa bisikleta sa timog-silangang Seattle.

Pagpopondo

Ang Opisina ng Alkalde ay nangako ng karagdagang $10.33M mula sa pagbebenta ng Mercer Megablock sa pagtatayo ng mga pasilidad ng bisikleta na priyoridad ng komunidad, kabilang ang koneksyon ng Beacon Hill sa Downtown. Ang proyektong ito ay bahagyang popondohan ng 9 na taong Levy to Move Seattle, na inaprubahan ng mga botante noong 2015. Alamin pa ang tungkol sa Levy to Move Seattle.

Mga materyales

Upang tingnan ang isang PDF ng mga materyal na nauugnay sa proyekto, mangyaring mag-click sa mga link na ibinigay sa ibaba.

Mga Materyales ng mga Nakaraan

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.