Chương Trình Khu Vực Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn (Food Pick-Up Priority Zone Program)

Chúng Tôi Đang Cải Tạo Chỗ Ra Vào Cho Khu Vực Bốc Xếp Bên Lề Đường

Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để đảm bảo các cơ sở kinh doanh trên khắp thành phố đều có những khu vực bốc xếp để nhận và trả thực phẩm và hàng hóa bán lẻ một cách dễ dàng hơn. Bưu thiếp này được gởi tới quý vị để thông báo về các thay đổi sắp tới ở khu vực lề đường dọc theo mặt khối nhà này.

Như một phần của biện pháp ứng phó trong đại dịch COVID-19, chúng tôi sẽ sớm lắp đặt các biển báo mới ở mặt khối nhà này:

  • Lắp biển báo Load/Unload Zone (Khu Vực Bốc/Xếp Hàng Hóa) 5 phút mới, áp dụng vô thời hạn, và sơn phần lề đường để tạo không gian ở lề đường nhằm đáp ứng các nhu cầu giao nhận thực phẩm và nhận/trả hàng hóa bán lẻ khác
  • Một biển báo Food Pick-Up Priority Zone (Khu Vực Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn) màu xanh dương đi kèm

yellow 5 minute load/unload zone sign with blue priority food pick up zone sign

Khái Quát

Tháng 3 năm 2020, chúng tôi đã khởi động Food Pick-Up Priority Zone Program (Chương Trình Khu Vực Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn) tạm thời để có lối ra vào bên lề đường cho khách hàng và xe giao nhận thực phẩm. Thông qua sáng kiến này, các cơ sở ăn uống và bán lẻ có thể yêu cầu khu vực bốc xếp ở gần cơ sở kinh doanh của mình để hỗ trợ khách hàng ra vào và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với việc giao thực phẩm, cũng như đến nhận các hàng hóa khác bên lề đường.

Đến nay, chúng tôi đã lắp đặt được các Food Pick-Up Priority Zones (Khu Vực Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn) ba phút tạm thời tại hơn 570 nhà hàng.

Sở Giao Thông Seattle (SDOT) sẽ lắp đặt các biển báo Load/Unload Zone (Khu Vực Xếp/Dỡ Hàng Hóa) 5 phút màu vàng, áp dụng vô thời hạn, và biển báo Food Pick-Up Priority (Khu Vực Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn) màu xanh dương, đồng thời sơn màu vàng cho lề đường, tại hầu hết các vị trí có khu vực tạm thời.

Điều Gì Sẽ Diễn Ra?

Chúng tôi sẽ lắp đặt các biển báo Load/Unload Zone (Khu Vực Xếp/Dỡ Hàng Hóa) 5 phút màu vàng, áp dụng vô thời hạn, và biển báo Food Pick-Up Priority (Khu Vực Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn) màu xanh dương, đồng thời sơn màu vàng cho lề đường, tại hầu hết các vị trí có khu vực tạm thời.Chúng tôi đang xem xét các vị trí để xác định những mặt khối nhà chưa có biển báo khu vực bốc xếp vô thời hạn.

Xin lưu ý, các vùng bốc xếp vô thời hạn mới có thể không được bố trí ở cùng vị trí của giá biển báo để tăng tối đa lợi ích của khu vực bốc xếp mới cho tất cả những người sử dụng dọc theo lề đường.

Tiến Độ Dự Án

Tháng 1 - Tháng 4 năm 2021: Thông báo công khai và lắp đặt các khu vực Bốc/Xếp Hàng Hóa mới trên khắp thành phố

Chúng tôi sẽ lắp đặt dần các khu vực từ Nam thành phố lên phía Bắc, lần lượt từng khu vực.

Quý Vị Có Câu Hỏi Hoặc Quan Ngại Nào Không?

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hay ý kiến phản hồi nào, xin vui lòng gởi email về loadzones@seattle.gov.

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.